Login
Pwd
 

Search this Guide
Search Google

Nyhedsbrev
Name
E-mail
Unsubscribe

Om frontotemporal demens

Om frontotemporal demensFrontotemporal demens - også kaldet pandelapsdemens eller frontallapsdemens, er betegnelsen for en gruppe af hjernesygdomme, som især rammer pande- og tindingelapperne.

Frontotemporal demens (forkortet FTD) er kendetegnet ved, at der opstår ændringer i personligheden, i adfærden og ofte også i evnen til at tale. Modsat Alzheimers sygdom er hukommelsen ofte relativt god langt hen i sygdomsforløbet. FTD kan ses hos både yngre og ældre.

 

  • Sygdomme, der primært rammer pandelapperne. Til denne gruppe hører det, som mange fagfolk kender som Picks sygdom. Picks sygdom er dog kun en af flere sygdomme, der kan ramme pandelapperne.

  • Sygdomme, der primært rammer tindingelapperne. Der findes to undertyper:

    • semantisk demens, hvor primært evnen til at forstå sproget og begreber går tabt

    • primær progressiv afasi, hvor alle talesprogets funktioner påvirkes.


   Copyright © 2004- FleXeek Technogy: Robert Schonfeld and Vision Team